Kremenné sklo

Dodáváme čisté křemenné sklo Sio2 99% pro laboratorní a průmyslové aplikace.

Křemenné sklo je sklo vyrobené z čistého křemene (oxid křemičitý SiO2). Oproti běžně používanému sklu, jehož základem je také křemen + různé další příměsi (nejčastěji sodík a vápník), má křemenné sklo některé odlišné vlastnosti.

Vlastnosti křemenného skla:

  • výrazně vyšší teplota tání (~1610 °C a více dle typu), něž skla příměsová
  • Max. provozní teplota 1100-1200 °C dle výrobku a doby
  • nízká teplotní dilatace
  • je propustné pro UV oblast –  propouští vlnové délky od 170nm výše dle typu ~ 93%
  • nízký útlum pro IR oblast – infračervené spektrum

Specifikace křemenného skla v pdf souboru:  Křemenné sklo UVC Servis

Použití:

  • chemický průmysl
  • laboratorní sklo
  • UV aplikace
  • hodinářství
  • optické kabely

Více na: www.kremenne-sklo.cz